Ζωοδόχος Πηγή Κάτω Πατησίων

 Ζωοδόχος Πηγή Κάτω Πατησίων

Ζαχ. Παπαντωνίου 65,
111 45 Αθήνα
Τηλ.: 210.8313.403 / Εφημεριου: 6985924405

Εφημέριοι

Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος* (ΠΕ)

Καραδήμας Φώτιος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

 

Ιστοσελίδα: www.zoodochos.gr

E-mails: contact@zoodochos.gr και zoodoxos@hotmail.gr