Ζωοδόχος Πηγή Κάτω Πατησίων

 Ζωοδόχος Πηγή Κάτω Πατησίων

Ζαχ. Παπαντωνίου 65,
111 45 Αθήνα
Τηλ.: 210.8313.403

Εφημέριοι

Σχίζας Γεώργιος* (ΠΕ)

Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος* (ΠΕ)

Καραδήμας Φώτιος (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)