Ζωοδόχος Πηγή Οδού Ακαδημίας

 Ζωοδόχος Πηγή Οδού Ακαδημίας

Ακαδημίας 67,
106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210.3820.498
FAX: 210.3806.878

Εφημέριοι

Δροσινός Ηλίας (ΠΕ)

Φεργαδιώτης Κων/νος (ΠΕ)

zoodohospigi.gr