Ζωοδόχος Πηγή Οδού Ακαδημίας

 Ζωοδόχος Πηγή Οδού Ακαδημίας

Ακαδημίας 67,
106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210.3820.498
FAX: 210.3806.878

Εφημέριοι

Δροσινός Ηλίας (ΠΕ)

Σουλτάνωφ Ἀθαν. (ΠΕ)

Φεργαδιώτης Κων/νος (ΠΕ)

Λόντος Σπυρίδων* (ΠΕ)

(* αποσπασμένος σε άλλη Ενορία του εσωτερικού ή του εξωτερικού)

zoodohospigi.gr