Παρεκκλήσια και Κοιμητηριακοί Ναοί

Εντός των διοικητικών και γεωγραφικών ορίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ευρίσκονται 11 κοιμητηριακοί ναοί και περισσότερα από 140 παρεκκλήσια. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη σελίδα με αναλυτικότερες πληροφορίες και για τις δύο κατηγορίες.