Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την περιφερειακή οργάνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε 21 Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες, στις οποίες έχουν κατανεμηθεί επί γεωγραφικής βάσεως και για λόγους τόσο διοικητικούς όσο και ποιμαντικούς οι 145 Ενορίες.