Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια

Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια

 • Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης

  Έτος ιδρύσεως 1578.  Δ/νση· Παλ. Πεντέλη, Τ.Κ. 152 36.  Τα γραφεία στεγάζονται εντός της Ι. Μονής. Τηλ. Γρα­φείων· 210-8041.757. Γραφείου Εφημερίων – Πληροφοριών 210-8042.404, Fax 210­8041.755. Εορτάζει τη 15η και τη 16η Αυγούστου (μνήμη του κτίτορος Αγίου Τιμοθέ­ου) και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
  Ηγούμενος· Επίσκοπος Θερμοπυλών κ. Ιωάννης. Εγγε­γραμμένοι Ιερομόναχοι καί Μοναχοί 58. Εγκαταβιούντες 17. Δόκιμος 1.
  Η Ι. Μονή διαθέτει Μουσείον και Βιβλιοθήκην.
  «Κρυφό Σχολειό». Στις υπόγειες στοές της παλαιάς Μονής οργανώθηκε και λειτουργεί μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στην Παιδεία κατά τους χρό­νους της Τουρκοκρατίας, στην οποία αναπαρίσταται η σκηνή του «Κρυφού Σχολείου» και προβάλλονται οι μορφές των Διδασκάλων του Γένους και η συμβολή τους στην διάσωση των Γραμμάτων.
  «Έκθεση Αγίας Γραφής». Στον ίδιο χώρο λειτουργεί έκθεση εποπτικής διδασκαλίας της Αγ. Γραφής.
  Παρεκκλήσια Ιεράς Μονής Πεντέλης: 1) Αγ. Τιμοθέου στην  Ι. Μονή. 2) Αγ. Παύλου στην Ι. Μονή.
  Μετόχια: 1) Αγ. Νικολάου Κοιμητηρίου. 2) Ασκητήριον Αγ. Τιμοθέου Παλ. Πεντέλης. 3) Αγ. Τριάς. 4) Αγ. Τρύφων. 5) Αγ. Νικόλαος Καλλισίων. 6) Αγ. Ασώματοι Πεντελικού. 7) Αγ. Σπυρίδων – Αγ. Νικόλαος Σπηλιάς Νταβέλη. 8) Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Πεντελικού. 9) Αγ. Παρασκευή Νταού Πεντέλης. 10) Αγ. Ανδρέας παραλίας Αγ. Ανδρέου. 11) Γενέσιον Θεοτόκου (Αγία Δύναμις). 12) Αγ. Μαρίνα Λεγραινών. 13) Προφ. Ηλίας – Ισοματάκια. 14) Αγ. Γεώργιος Κοκκιναρά. 15) Αγ. Ανάργυροι Χαλανδρίου, Τηλ. 68.19.832. 16) Αγ. Μαρίνα Αιγάλεω, Τηλ. 56.16.500. 17) Αγ. Γεώργιος Βρανά,  Ν. Μάκρη, Τηλ. 22940-55.221. 18) Μεταμόρφωσις Σωτήρος στον Κάλαμο Αττικής, Τηλ. 22950-62.202.

   
 • Ασωμάτων Πετράκη

   Το Καθολικό της Ιεράς Μονής κτίστηκε σε τρείς περιόδους. Κόγχη Ιερού – 9ος αι.· Κυρίως Ναός – 10ος αι.· Νάρθηκας και Εξωνάρθηκας – 15ος αι. Έτος ιδρύσεως-ανακαινίσεως, υπό Ιερομ. Παρθενίου Πετράκη, εκ Δημητσάνης, Ιατρού, το 1673. Δ/νσις· Ιω. Γενναδίου 14, Τ.Κ. 115 21.  Τηλ. Γραμμα­τείας 7212.402. Fax 7218.543. Email: ima.petraki@hotmail.gr, site: www.monipetraki.gr   Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου των Παμμεγ. Ταξιαρχών και στις 7 Φε­βρουαρίου του Αγ. Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου, οπότε και τελείται το ετήσιο Κτιτορικό Μνημόσυνο, εις μνήμην του πρώτου Καθηγουμένου και Κτίτορος Αυτής, Αρχιμανδρίτου Παρθενίου Πετράκη.
  Το Καθολικό της Ι. Μ. τυγχάνει και  Συνοδικό Παρεκκλήσιο, δυνάμει της από 3-2-1970 Αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος. «(…) ‘Ανυψώθη κατά τό παρ’ ήμίν κρατούν εθος ο Πάνσεπτος ούτος Ναός εις Συνοδικόν Παρεκκλήσιον του τελείσθαι έν αυτω πάσας τάς, κατά τά διωρισμένα Συνοδικάς Ιερουργίας τε καί λοιπάς τιμίας Μυσταγωγίας (…)».
  Ηγούμενος· Επίσκοπος Θαυμακού Ιάκωβος. Σύμβουλοι· Αρχιμ. Νεκτάριος Μηλιώνης, Αρχιμ. Αλέξιος Γιαννιός. Εγγεγραμμένοι Ιερομόναχοι καί Μοναχοί 92. Εγκαταβιούντες 14.
  Μετόχια: 1) Αγ. Αλεξάνδρου Ελληνικού. 2) Αγ. Ανδρέου, δίπλα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Τηλ. 7712.347. 3) Αγ. Αναργύρων, οδού Σόλωνος. Εφημέ­ριος· Πρεσβ. Νεκτάριος Μαμαλούγκος (άμισθος) ΠΕ. 4) Αγ. Βασιλείου Ψυρρή. 5) Αγ. Γεωργίου Κουταλα, Τηλ. 7664.255. 6) Προφ. Ηλιού, Μετοχίου Πάρνηθος. 7) Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κοκκιναρά, Τηλ. 6858.385. 8) Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μενιδίου. 9) Αγ. Νικολάου Καβουρίου Βουλιαγμένης, Τηλ. 8951.317. 10) Αγ. Νικολάου Μετοχίου Πάρνηθος. 11) Αγ. Νικολάου, Ρηγίλλης, Τηλ. 7229.973. 12) Αγ. ΄Ολγας (εντός περιβόλου του ΝΙΜΤΣ), Τηλ. 7216.433. 13) Αγ. Παντελε­ήμονος Βουλιαγμένης, Τηλ. 9670.088. 14) Αγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρά, Τηλ. 6826.814-15. Μετοχιάρης· Αρχιμ. Ονούφριος Κωστόπουλος (Τ.Θ. 63 838, 152 03 Βριλήσσια). Εγκαταβιούντες 9.
  15) Αγ. Πάντων Ομολογητών, Τσόχα – Αμπελο­κήπων. 16) Αγ. Παρασκευής και Αγ. Στυλιανού Καρέα. 17) Παμ. Ταξιαρχών (Μο­νή Αστερίου). Εορτάζει την 6η Σεπτεμβρίου (Ανάμνησις του εν Χώναις Θαύματος Αρχαγγ. Μιχαήλ). Μετοχιάρης· Αρχιμ. Αλέξιος Γιαννιός. 18) Αγ. Τριάδος Πάρνηθος, Τηλ. 2461.720. 19) Αγ. Χαραλάμπους Κερατέας. Με­τοχιάρης· Ιερομ. Γρηγόριος Λιέπουρης (Εύτρεπιστής· Ιωάννης Χριστοδουλάκης). 20) Κοίμησις Θεοτόκου (Παναγίτσα), ιδ. Τιμολέοντος Βάσσου, Αμπελόκηποι.
  Παρεκκλήσια Ι. Μονής Ασωμάτων Πετράκη: 1) Αγ. Ιωάννου του Ελεήμο­νος, εν τή Ιερά Μονή. 2) Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου στον Κοκκιναρά Πεντέλης.
  Κοιμητήριο Ι. Μονής: Σύναξις πάντων των Κολλυβάδων Οσίων στο Μετόχι αυτής, Αγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρά.

   
 • Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου

  Έτος ιδρύσεως 2004 (Φ.Ε.Κ. 129/ 13-7-2004, τ. Α’).
  Ηγούμενος· Αρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης. Ηγουμενοσύμβουλοι  Αρχιμ. Ιουστίνος Μαρμαρινός, Αρχιμ. Αρσένιος Κωτσόπουλος. (Μοναχοί 5, Δόκιμοι 2).
  Προσωρινή Έδρα και Καθολικό ο Ι. Ναός Αγ. Δημητρίου Πλάκας, οδός Επιμενίδου 7, Τ.Κ. 10558. Τηλ. – Fax 210-7290.919, Αθήνα.
  Ιερό Μετόχι Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, oδός Γούναρη 151 και Στοργής 2, Τ.Κ. 16674 Ανω Γλυφάδα. Τηλ. – Fax 210-9620.311.

   
 • Θεομήτορος Ηλιουπόλεως

  ΄Ετος ιδρύσεως 1955. Εορτάζει την Παρα­σκευή της Διακαινησίμου. Δ/νση· Ελευθερίου Βενιζέλου 128, Τ.Κ. 163 45 Ηλιούπολη. Τηλ. 210-9915.920, 210-9911.622. Fax 210-9914.533
  Ηγουμένη· Θεοφανώ Σανταμούρη. Σύμβουλοι· Θεοκτίστη Σανταμούρη και Πελαγία Αλβέρτη. Μοναχές 15. 13 Μεγαλόσχημοι, 2 Δόκιμοι.
  Μετόχι: Προφήτου Ηλιού στο Λουτράκι Κορινθίας. Τηλ. 27440-23.800. Μοναχές 3.
  Η Ι. Μ. διατηρεί πρότυπο ορφανοτροφείο Θηλέων, οικοτροφείο (τηλ. 9911. 118) και εκπαιδευτήρια (νηπιαγωγείο – δημοτικό – γυμνάσιο – λύκειο) και ωδείο. Τηλ. 210-9915.920.

   
 • Παντοκράτορος Ταώ «Νταού» Πεντέλης

  Ίδρυση ι’ αί., από του έτους 1971 λειτουργεί ως Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή (Β.Δ. 168/18.3.1971, ΦΕΚ 57, τ. Α). Δ/νση· Ραφήνα Αττικής, Τ.Κ. 190.09. Τηλ. 6039.226.Fax985.
  Ηγουμένη· Στυλιανή Καρατζογιάννη. Σύμβουλοι· Θεοφανώ καί Αρσενία. Μοναχές 14 Μεγαλόσχημοι, 10 Ρασοφόροι, 3 Δόκιμοι.
  Εορτάζει την 6η Αυγούστου (της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), την 23η Αυγούστου (επί τη αποδόσει της εορτής της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου) και την Τρίτη της Διακαινησίμου (επί τη μνήμη των Οσ. Πατέρων αυτής των κατά τό ετος 1680 αναιρεθέντων υπό των Αγαρηνών). Από τα  Καθολικά της Μονής  στα οποία υπάρχουν οκτώ (8) ‘Αγιες Τράπεζες, διαπιστώνεται ότι αυτή ανήκε στις λεγόμενες «ακοιμήτους» ή «τών ακοιμήτων» Μονές, ως έχουσα εικοσιτετράωρον Ιερά Ακολουθία.
  Στην Ιερά Μονή λειτουργούν εργαστήρια: κεντητικής και υφαντικής αρχιερατικών, ιερα­τικών και λειτουργικών αμφίων, Βυζαντινής αγιογραφίας, κηροπλαστικής καί παρα­σκευής θυμιάματος. Λειτουργεί Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μου­σικής αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού.
  Παρεκκλήσια: 1) Οσίου Παταπίου και 2) Αγίου Στυλιανού.
  Εξωκκλήσια: 1) Οσίου Βαρσανουφίου. 2) Αγίων Αρχαγγέλων. 3) Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά και 4) Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου.

   
 • Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

  Έτος ιδρύσεως 1971. Δ/νση· Παπάγου, Τ.Κ. 156 69. Τηλ. 210-6528.774.
  Ηγουμένη· Χριστονύμφη Σπυροπούλου. Σύμβουλοι· Συγκλητική Γιαννακάρου και Ματρώνα Ζαγουρή. Μοναχές 24, Δόκιμος 1.
  Εορτάζει την 8η Μαΐου και την 26η Σεπτεμβρίου.
  Εξωκκλήσι Παναγία Ελεούσα, Χολαργός (8 Σεπτεμβρίου).
  Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου (9 Νοεμβρίου).
  Η βυζαντινή Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κατά τους αρχαιολόγους ιδρύθηκε κατά τον ια’ ή ιβ’ αίωνα. Τον 18ο αιώνα κατέστη Μετόχι της εν Αθήναις Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Το έτος 1942 σε αυτή εγκατεστάθηκε γυναικεία αδελφότητα. Από του έτους 1971 λειτουργεί ως Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή.

   
 • Προφήτου Ηλιού Αττικού Άλσους

  Έτος ιδρύσεως 1957. Δ/νση· Ιωαννίνων 2, 113 63, Αττικό Άλσος (Τουρκοβούνια). Τηλ. και Fax 210-6982.600. Μοναχές 4, Δόκιμος 1. Εφημέριος· Αρχιμ. Νεκτάριος Κιούλος (συν/χος) ΠΕ.

   
 • Ιερά Ησυχαστήρια

  1) Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
  Ηγουμένη· Φεβρωνία. ΄Εδρα· Φιλ. Πλυτά 47 και Αρακλώβου 7, 115 22 Αθήνα. Τηλ. 210-6400.233, 210-6455.891.
  Μετόχι· Μήλεσι, Τ.Θ. 17, 190 15 Ν. Παλάτια. Τηλ. 22950-98.261, Fax 22950­98.074. email: mesot@internet.gr

  2) Παναγία των Βρυούλων
  Έτος ιδρύσεως 1996. Διεύθ.: Ιβή­ρων 6-8, Πλ. Αμερικής, Τ.Κ. 112 53. Τηλ. 210-8648.975 και 210-8624.732. email: gerontisa@panagiavrioulon.gr  site: www.panagiavrioulon.gr
  Ηγουμένη· Φιλοθέη Ιωαννίδου. Τo Ιερό Hσυχαστήριο έχει Μετόχι στο Μήλεσι Ωρωπού. Τηλ. 2295.032.664.