ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 15 – Περί παροχής στοιχείων αξιοποίνων συμβάντων εις βάρος μνημείων και χώρων Θρησκευτικού χαρακτήρος