ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 16 – Ημερομηνίες Αναρτήσεων των Δασικών Χαρτών