ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 37 – Πιστοποίηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Κληρικών