Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 90 - Ευχή εις τους δασικούς υπαλλήλους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 91 - Παράταση μέτρων στους Ι.Ναούς (COVID-19)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 89 - Κηρύγματα «Φωνής Κυρίου»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 88 - Έναρξη μαθημάτων Κατηχητικών Σχολείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 87 - Αγιασμός Νέας Σχολικής Περιόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.09.2020