Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 40 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.04.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 39 - Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΔΕΗ)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.04.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 38 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.04.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 37 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.04.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 36 - Εβδομάδα Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.03.2021