Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 68 - Αντιμετώπιση λειτουργικών ζητημάτων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.07.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 67 - Αναβολή Παιδικών Κατασκηνωτικών Προγραμμάτων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 66 - Διορθώσεις σε αναγνώσματα Κυριακών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 65 - Περί επικύρωσης εγγράφων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 64 - Ανακοίνωση - Εορτή Απ. Παύλου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2020