Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 34 - Περί Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 33 - Χορήγηση ειδικής αποζημιώσεως
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 32 - Μετακίνηση Θρησκ. Λειτουργών και Εκκλ. Υπαλλήλων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.03.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 31 - Αποστολή ΦΕΚ 1082-2020
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.03.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 30 - Ενημέρωση περί Συνοδικών Ενεργειών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.03.2020