Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 8 - Πορίσματα Συνεδρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 7 - Εκδήλωση Ιδρύματος Νεότητας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 6 - Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 5 - Πορίσματα Συνεδρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 3 - Έκθεση Αξιολογήσεως Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020