Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 76 - ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.12.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 77 - Επιμορφωτικά Προγράμματα ΙΠΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.12.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 74 - Δίσκος Εορτής Χριστουγέννων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.12.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 72 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 4984
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.12.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 73 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 5490
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.12.2019