Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 31-1-2020 - Περί εγγραφής σε Ι. Μονές της ΙΑΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.02.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 10 - Έκδοση Καινής Διαθήκης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.02.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 9 - Αγιοκατατάξεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.02.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 8 - Πορίσματα Συνεδρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 7 - Εκδήλωση Ιδρύματος Νεότητας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020