Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 46 - Έγγραφο Αποστολικής Διακονίας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.07.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 44 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 2728
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.06.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 43 - 100 χρόνια Γενοκτονίας των Ποντίων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.06.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 42 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 2519
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.06.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 41 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 3004
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.06.2019