Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 74 - Περί συνεπούς τηρήσεως των μέτρων δημόσιας υγείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.07.2020
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Μ.Σ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.07.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 72 - Έγγραφο ΚΕ.Σ.Ο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.07.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 71 - Έκτακτη Ακολουθία Ακαθίστου υπό του Μακαριωτάτου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.07.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 73 - Επετηρίδα & Ημεροδείκτης 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.07.2020