Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 61 - Συγκρότηση Ενοριακών Νεανικών Εστιών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.09.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 60 - Συγκρότηση Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.09.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 59 - Συγκρότηση Εκκλησιαστικών Συμβουλίων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.09.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 58 - Περιαγωγή Δίσκου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.09.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 57 - Κηρύγματα Φωνής Κυρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.09.2019