Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 59 - Εγκύκλιο Ι.Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.10.2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10-10-2018 - Καθήκοντα Αρχιερατικού ΙΗ Περιφέρειας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 58 - Εγκύκλιο Ι.Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 57 - Ζ Μουσικολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 56 - Κανονισμός Περί Εφημερίων και Διακόνων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018