Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 94 - Έγγραφο Ι. Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.10.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 95 - Παράταση μέτρων στους Ι.Ναούς (COVID-19)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.10.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 93 - Έγγραφο Ι. Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.10.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 92 - Επιβολή μέτρων (COVID-19)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 91 - Παράταση μέτρων στους Ι.Ναούς (COVID-19)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.09.2020