Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 57 - Κηρύγματα Φωνής Κυρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.09.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 56 - Έναρξη Κατηχητικών Σχολείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.09.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 54 - Μηνύματα Νέου Σχολικού Έτους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.09.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 52 - Υπαίθριες αγορές στους αύλειους χώρους των Ι.Ν
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.07.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 51 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 3011
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.07.2019