Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14-06-2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.06.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 33 - Έκθεση για τον Πανάγιο Τάφο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 32 - Επετηρίδα και Ημεροδείκτης Α.Δ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.06.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 31 - Ονομαστήρια Μακαριωτάτου 2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.06.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 30 - Εορτή Απ. Παύλου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.06.2018