Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29-11-2018 - Προς το έγγαμον Κλήρον της ΙΑΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.11.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 66 - Εγκύκλιο Ι.Σ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.11.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 65 - Συναντήσεις Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.11.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 64 - Εγκύκλιο Ι.Σ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.11.2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 12-11-2018 - Υπενθύμιση του 48 Εγκυκλίου ΙΑΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.11.2018