Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 45 - Παράταση Προθεσμίας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.05.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 44 - Γραφείο Νεότητoς
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.05.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 43 - Φιλανθρωπικό Τιμολόγιο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.05.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 42 - Λήξη μαθημάτων Κατηχητικών Σχολείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.05.2017
Συνεδρίες Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.04.2017