Εγκύκλια Σημειώματα

Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 - Επισκέψεις σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 84 - ΙΠΕ - Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 83 - Τρίτο παιδί Θράκης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 82 - Μήνυμα Μακαριωτάτου Εράνου Αγάπης 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.12.2017
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 - Σύναξη στο Ρουφ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.11.2017