Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ.Φ.Τ. 2 – Υποβολή Κατάστασης Φιλανθρωπικού Έργου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 18 – Κυρία «Μαρσέλου»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 16 – Ημερομηνίες Αναρτήσεων των Δασικών Χαρτών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_24_2_2017 – Ανάθεση καθηκόντων Περιφερειάρχου Α’ Αρχι. Περιφέρειας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 15 – Παροχή στοιχείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.02.2017