Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 42 - Λήξη μαθημάτων Κατηχητικών Σχολείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.05.2017
Συνεδρίες Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 41 - Εκδηλώσεις ΚΕΣΟ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.04.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28-4-2017 - Κληροδοτήματα Ριζαρείου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 40 - Περί αυθαιρέτων κατασκευών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.04.2017