Εγκύκλια Σημειώματα

Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 - Επισκέψεις σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.10.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 68 - Πανεπιστήμιο Πάφου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 67 - Προκήρυξη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 66 - Αγιοκατατάξεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 65 - Κηρύγματα Φωνής Κυρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.09.2017