Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 63 - Τροποποιήσεις Καταστατικού Χάρτου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 62 - ΙΠΕ - Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 61 - Ιεροπραξίες Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 60 - Περί χρήσεως Λειτουργικών Εκδόσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 59 - Μήνυμα Μακαριωτάτου νέας Σχολικής Χρονιάς
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.09.2017