Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 70 - Διαβίβαση Κ.Υ.Α
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 69 - Περί Αναδόχων και Παρανύμφων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.07.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 68 - Αντιμετώπιση λειτουργικών ζητημάτων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.07.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 67 - Αναβολή Παιδικών Κατασκηνωτικών Προγραμμάτων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 66 - Διορθώσεις σε αναγνώσματα Κυριακών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.06.2020