Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 6 - Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 5 - Πορίσματα Συνεδρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 3 - Έκθεση Αξιολογήσεως Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 4 - ΜΗΝΥΜΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 2 - Αγιοκατατάξεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.01.2020