Εγκύκλια Σημειώματα

Συνεδρίες Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 41 - Εκδηλώσεις ΚΕΣΟ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.04.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28-4-2017 - Κληροδοτήματα Ριζαρείου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 40 - Περί αυθαιρέτων κατασκευών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 38 - Ιερό Λείψανο Αγ. Ελένης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.04.2017