Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 45 - Υποτροφίες Ι. Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.05.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 44 - Επιστολή Μακαριωτάτου & Έγγραφα Ι. Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.05.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 43 - Παράταση της κοινής Υπουργικής Απόφασης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 42 - Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 41 - Συνοδικός Παραμυθητικός Λόγος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.04.2020