Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 14 - Υπεύθυνοι Αρχιερείς 21 Περιφερειών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.03.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 13 - Εβδομάδα Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.02.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 12 - Συνάντηση για Κατασκηνώσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.02.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 9 - Ημερίδα - Ψυχιατρική και Θρησκεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.02.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 10 - Μουσική Εκδήλωση
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.02.2018