Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 21 - Δίσκος Παρασκευής Ακαθίστου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 20 - Υπεύθυνοι Αρχιερείς 21 Αρχιεπισκοπικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.03.2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 22-3-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ 3094/2018/530/14-3-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 19 - Εκδηλώσεις Εβδομάδας Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019