Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 27 - Έγγραφο Γεν. Επιτελείου Εθνικής Αμύνης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.05.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 26 - Έγγραφο Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.05.2018
Συνεδριάσεις Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.04.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 24 - Δίσκος Κυριακής Παραλύτου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.04.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 23 - Εγκύκλιο Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.04.2018