Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 41 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 3004
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.06.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 39 - Εορτή Απ. Παύλου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.06.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 38 - Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.06.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 37 - Περί Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.06.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 - Εγκαίνια δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.05.2019