Εγκύκλια Σημειώματα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.04.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 22 - Περιαγωγή Δίσκων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 21 - Δίσκος Παρασκευής Ακαθίστου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 20 - Υπεύθυνοι Αρχιερείς 21 Αρχιεπισκοπικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.03.2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 22-3-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.03.2019