Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4-10-2018 - Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.10.2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 2-10-2018 - Συλλογή στοιχείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 49 - Εγκύκλιο Ι.Σ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.10.2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27-09-2018 - Εγκύκλιο Ι. Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.09.2018
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 - Αγιασμός στο ΙΜΑΤΙΟ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2018