Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 89 - Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 88 - Ενημερωτική Επιστολή
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 87 - Θεατρική Παράσταση
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.12.2017
Ημερομηνίες Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.12.2017
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 - Επισκέψεις σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.12.2017