Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 7 - Απολογισμός Φιλανθρωπικού Έργου 2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.02.2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 7-2-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.02.2019
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 - Επιμορφωτικά Προγράμματα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.02.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 6 - Ι. Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.01.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 5 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 285
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.01.2019