Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 19 - Εγκύκλιο Ι.Σ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.03.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 18 - Δίσκος Ακαθίστου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2018
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 - Επίσκεψη σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.03.2018
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.03.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 17 - Διορισμός Ιεροψαλτών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.03.2018