Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 60 - Περί χρήσεως Λειτουργικών Εκδόσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 59 - Μήνυμα Μακαριωτάτου νέας Σχολικής Χρονιάς
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 57 - Έναρξη Κατηχητικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.09.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 31-8-2017 - Παιδική Χορωδία Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 56 - Εγγραφές στη Σχολή Βυαζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.09.2017