Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 53 - Παιδική Χορωδία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.06.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 51 - Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.06.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 49 - Αποστολική Διακονία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.06.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 31-5-2017 - Ποιμαντικές Δράσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.05.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 48 - Εκδήλωση - Αναθεώρηση του Συντάγματος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.05.2017