Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 18 - Αγιοκατάταξη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 16 - Κατασκηνωτικές Περίοδοι 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 15 - Εβδομάδα Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 14 - Έγγραφο Ι.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.02.2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 18-2-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.02.2019