Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 1 - ΙΠΕ Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.01.2020
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 - Επίσκεψη σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 82 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 5908
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.01.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 81 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 5886
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.12.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 78 - ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.12.2019