Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 65 - Περί επικύρωσης εγγράφων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 64 - Ανακοίνωση - Εορτή Απ. Παύλου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 63 - Λειτουργία Υπηρεσιών Ι. Αρχιεπισκοπής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 62 - Εορτή Απ. Παύλου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 61 - Περί των οργανώσεων Rotary και Lions
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.06.2020