Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 40 - Ένταξη εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 39 - ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 38 - Προσωρινή αναστολή καταβολής κρατήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 37 - Τέλεση Ι. Ακολουθιών Μ. Εβδομάδος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.04.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 36 - Περί της ένταξης στην ειδική αποζημίωση
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.04.2020