Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 84 - Δίσκος εορτής του Σταυρού
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 83 - Δελίο Τύπου Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 85 - Παράταση μέτρων στους Ι.Ναούς (COVID-19)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.09.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 81 - Παράταση Μέτρων στους Ι.Ναούς
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.08.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 80 - Διαβίβαση Εγγράφων (Κ.Υ.Α.)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.08.2020