Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 01 - Ανάθεση καθηκόντων στην ΙΓ Περιφέρεια
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.03.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 23 - ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ_ Πρόγραμμα Εκκλησία στο σπίτι
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.02.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 24 - Βεβαιώσεις Μετακίνησης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.02.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 21 - Προσωρινά μέτρα θρησκευτικών χώρων λατρείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.02.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 20 - Μέτρα πρόληψης ανθρωπίνων σορών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.02.2021