Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10-10-2018 - Καθήκοντα Αρχιερατικού ΙΗ Περιφέρειας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 58 - Εγκύκλιο Ι.Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 57 - Ζ Μουσικολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 56 - Κανονισμός Περί Εφημερίων και Διακόνων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 54 - Δίπτυχα 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.10.2018