Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 57 - Ζ Μουσικολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 56 - Κανονισμός Περί Εφημερίων και Διακόνων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 54 - Δίπτυχα 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.10.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 53 - Νέα Συγκρότηση Μ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.10.2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8-10-2018 - Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.10.2018