Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 67 - Προκήρυξη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 66 - Αγιοκατατάξεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 65 - Κηρύγματα Φωνής Κυρίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 64 - Πρόγραμμα Αγ. Διονυσίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.09.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 63 - Τροποποιήσεις Καταστατικού Χάρτου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.09.2017