Εγκύκλια Σημειώματα

Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 - Πρόγραμμα διανομής πακέτων τροφίμων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.01.2019
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 - Επίσκεψη σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.01.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 4 - Ιερά Εικόνα Παναγίας του Τιχβίν
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.01.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 3 - Εγκύκλιο Ι.Σ. 5882
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.01.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 2 - Έκθεση Αξιολόγησης Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.01.2019