Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ 3094/2018/530/14-3-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 19 - Εκδηλώσεις Εβδομάδας Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 18 - Αγιοκατάταξη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 16 - Κατασκηνωτικές Περίοδοι 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 15 - Εβδομάδα Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2019