Εγκύκλια Σημειώματα

Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 - Αγιασμός στο ΙΜΑΤΙΟ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2018
Συνέχεια του υπ αριθμ. 47/2018 Εγκυκλίου Σημειώματος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.09.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 47 - Συνέδριο ΙΠΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.09.2018
,
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 46 - Εγκύκλιο Ι.Σ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.09.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 45 - Αγιοκατατάξεις Πατριαρχείου Μόσχας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.09.2018