Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 24-4-2017 - Δασικοί Χάρτες
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.04.2017
Πασχάλιο Μήνυμα Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 37 – Πιστοποίηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡ. 21 – Κατασκηνωτικές Περίοδοι
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.04.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ.Φ.Τ. 3 – Επισκέψεις Αστέγων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.04.2017