Εγκύκλια Σημειώματα

Ημερομηνίες Μητροπολιτικού Συμβουλίου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 85 - ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.12.2017
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 - Επισκέψεις σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 84 - ΙΠΕ - Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.12.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 83 - Τρίτο παιδί Θράκης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.12.2017