Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 72 - Δίπτυχα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.10.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 71 - Ανακοίνωση ΚΕΣΟ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 70 - Αγιασμός Ιδρύματος Βυζαντινής, Παραδοσιακής Μουσικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 69 - Προκήρυξη Υποτροφία - Αποστολική Διακονία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.10.2017
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ 5 - Επισκέψεις σε αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.10.2017