Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4-4-2017 - Συνάντηση Κατασκηνώσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 34 – Ποιμαντικές Δράσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 – Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.03.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_24_3_2017 – Eκκρεμότητες Aκινήτων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 33 – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΤΛΑΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.03.2017