Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 41 - Εκδηλώσεις ΚΕΣΟ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.04.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28-4-2017 - Κληροδοτήματα Ριζαρείου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 40 - Περί αυθαιρέτων κατασκευών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 38 - Ιερό Λείψανο Αγ. Ελένης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.04.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 24-4-2017 - Δασικοί Χάρτες
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.04.2017