Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 6 – Συνυποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων απο Νεονύμφους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 5 – Αξιοποιήση Ιστοτόπων Ποιμαντικού Περιεχομένου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.01.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16-1-2017– Εκπαίδευση
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.01.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11-1-2017 – Έκθεση αξιολόγησης Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 3 – Έκθεση αξιολόγησης Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2017