Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 111 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 110 - Εξόδιος Ακολουθία (Covid-19)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 109 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 108 - Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 107 - Μήνυμα Ιεράς Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.11.2020