Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 25 – Μεταπτυχιακές Σπουδές
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 26 – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 27 – Συμβάσεις Κοινωνικού Μερίσματος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 28 – Δίσκος υπέρ του Ιδρύματος Νεότητας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 29 – Δίσκος υπέρ της Ι. Μ. Σινά και Παναγίου Τάφου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017