Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 32 – Οργάνωση Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 31 – Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης «ΑΤΛΑΣ»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 30 – Δίσκος Κ.Α.Δ.Α. «Δάμαρις»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 29 – Δίσκος υπέρ της Ι. Μ. Σινά και Παναγίου Τάφου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 28 – Δίσκος υπέρ του Ιδρύματος Νεότητας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017