Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡ. 21 – Κατασκηνωτικές Περίοδοι
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.04.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ.Φ.Τ. 3 – Επισκέψεις Αστέγων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.04.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4-4-2017 - Συνάντηση Κατασκηνώσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.04.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 – Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 34 – Ποιμαντικές Δράσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.03.2017