Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 27 – Συμβάσεις Κοινωνικού Μερίσματος
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 26 – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 25 – Μεταπτυχιακές Σπουδές
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 23 – Εκδηλώσεις Εβδομάδας Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 24 – Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με Θέμα: «Η Πατρίδα μου το 2021»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.03.2017