Εγκύκλια Σημειώματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_24_2_2017 – Ανάθεση καθηκόντων Περιφερειάρχου Α’ Αρχι. Περιφέρειας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 16 – Ημερομηνίες Αναρτήσεων των Δασικών Χαρτών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 18 – Κυρία «Μαρσέλου»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 15 – Παροχή στοιχείων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 14 – Εβδομάδα Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.02.2017