Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 24 - Πρoς Υπουργό Δικαιοσύνης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.04.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 23 - Γενικό Λύκειο Ριζαρείου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.04.2019
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.04.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 22 - Περιαγωγή Δίσκων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.03.2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 21 - Δίσκος Παρασκευής Ακαθίστου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.03.2019