Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 16 - Εκκλησιαστικές Υποτροφίες
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.03.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 15 - Δισκοφορίες Σινά και Παναγίου Τάφου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.03.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 14 - Υπεύθυνοι Αρχιερείς 21 Περιφερειών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.03.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 13 - Εβδομάδα Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.02.2018
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 12 - Συνάντηση για Κατασκηνώσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.02.2018