Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 104 - Εισφορές υπέρ του Συνοδικού Μεγάρου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 103 - Αναστολή φορολογίας δωρεών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 102 - Έγγραφο Ι. Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 101 - Εισφορών υπέρ του Συνοδικού Μεγάρου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.11.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 100 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.10.2020