Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 4 – Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 2 – Κωδικοί Εισφορών υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.01.2017
Συγκρότηση Νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 1 - Nέα προγράμματα του Ι.Π.Ε.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.01.2017
Συγκρότηση Μελών Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.01.2017