Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 7 – Περί του επιτρεπτού καθαγιασμού δύο Ποτηρίων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 6 – Συνυποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων απο Νεονύμφους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 5 – Αξιοποιήση Ιστοτόπων Ποιμαντικού Περιεχομένου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.01.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ.Φ.Τ. 1 – Πρόγραμμα επισκέψεων σε Αστέγους
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.01.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16-1-2017– Εκπαίδευση
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.01.2017