Εγκύκλια Σημειώματα

Παραστάσεις Κληρικών Μ. Παρασκευής και Εσπερινού Αγάπης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 33 – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΤΛΑΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 10 – Περί του Ιερού Μυστηρίου του Γάμου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 32 – Οργάνωση Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 31 – Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης «ΑΤΛΑΣ»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.03.2017