Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 30 – Δίσκος Κ.Α.Δ.Α. «Δάμαρις»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 24 – Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με Θέμα: «Η Πατρίδα μου το 2021»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 23 – Εκδηλώσεις Εβδομάδας Ιερατικών Κλήσεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 22 – Νέα Μέλη Ορχήστρας «Νίνα Πατρικίδου»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 21 – Υποτροφίες απο τα Εκπαιδευτήρια «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.03.2017