Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 19 – Αποτελέσματα Προγράμματος «Εκκλησία στο Σπίτι»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.03.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 22 – Νέα Μέλη Ορχήστρας «Νίνα Πατρικίδου»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.03.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ.Φ.Τ. 2 – Υποβολή Κατάστασης Φιλανθρωπικού Έργου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 18 – Κυρία «Μαρσέλου»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 16 – Ημερομηνίες Αναρτήσεων των Δασικών Χαρτών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24.02.2017