Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 3 – Έκθεση αξιολόγησης Κληρικών
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.01.2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13-1-2017 – Επικαιροποίηση στοιχείων «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 4 – Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.01.2017
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 2 – Κωδικοί Εισφορών υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.01.2017
Συγκρότηση Νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.01.2017