Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 100 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.10.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 99 - Έγγραφο Ι. Συνόδου
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.10.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 98 - Επιστημονικό Συνέδριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.10.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 97 - Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.10.2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 96 - Παράταση μέτρων στους Ι.Ναούς (COVID-19)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.10.2020