Εγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 04 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.01.2021
Γ.Φ.Τ. - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 - Παραλαβή Φακέλου από Γ.Φ.Τ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.01.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 02 - Περί αξιοποίνων συμβάντων σε θρησκευτικά μνημεία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.01.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 01 - Λειτουργία Ι. Ναών - Άγια Θεοφάνεια
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.01.2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 119 - ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.12.2020